ESD-audit

ZENITECH udfører såvel kvalifikationstests som løbende kontrolmålinger på EPA.  

Et ZENITECH ESD-audit er ikke et salgsbesøg, men en teknisk gennemgang af den eksisterende løsning, med henblik på at sikre dennes fulde funktionalitet.  

Opgaverne løses som regel i samarbejde med kundens egen ESD-ansvarlige medarbejder eller kvalitetsafdelingen. Herved sikres nødvendig vidensdeling, og løbende forbedring af kundens interne arbejde med ESD-sikringen.

Det første kontrolbesøg hos en ny kunde indledes altid med, at vi gennegår det pågældende EPA sammen, og diskuterer de ting der observeres undervejs. ZENITECH udarbejder efterfølgende en rapport der opsummerer status, samt eventuelle misforhold i forhold til korrekt udførelse eller brug af ESD-sikringen. Denne rapport er et fælles værktøj, til at opnå det rette niveau af ESD-sikring, og vil være en vigtig del af den fremadrettede kvalitetssikring.

Efterfølgende aftales typisk en løbende kontrol med faste intervaller, for at sikre at ESD-sikringen til enhver tid lever op til de opstillede krav. Denne løbende kontrol kan udføres af den ESD-ansvarlige, men det er ofte mere hensigtsmæssigt, at det er en ekstern part der udfører kontrollen.

ZENITECH råder naturligvis over det nødvendige måleudstyr, der løbende kalibreres så de udførte målinger har den kvalitet, der med rette kan forventes af et ekstern ESD audit.

Kontrolmålingerne udføres altid med udgangspunkt i den internationale ESD norm DS/EN 61340-5-1, for at sikre at kunden til enhver tid opnår maksimalt udbytte af sin investering i ESD-sikring.

Udfyld formularen herunder, så bliver I kontaktet for en nærmere dialog om hvordan vi kan gøre det bedst for jer.
Nyhedsbrev Tilmelding