Afspærringssystem
Det er vigtigt at holde den ESD-sikrede zone afgrænset fra andre områder i virksomheden og tydeliggøre hvor EPA starter og slutter. Med det patenterede afspærringssystem sikres en tydelig markering/afspærring af EPA. Systemet giver samtidig en høj grad af fleksibilitet.
Nyhedsbrev Tilmelding