Renrumsklasser
Ingen varer
Der er ikke fundet nogen varer ud fra de valgte kriterier
Et renrum er et miljø, hvor forskning, fremstilling, videreforarbejdning af produkter eller lignende aktivitet finder sted. I dette miljø er der specificerede maksimale mængder af støv  og mikroorganismer, hvoraf nogle er luftbårne, hvilket især betyder, at et rent rum har en specificeret maksimal mængde af partikler af en vis størrelse inden for en kubikmeter luft. Partikelgrænseværdierne for de forskellige renrumsklasser er opsummeret i ISO 14644-1. Renrumsklasser i henhold til GMP er også defineret for den farmaceutiske sektor.

Med renrumsprodukter og renrumstilbehør menes i de fleste tilfælde forbrugsstoffer til renrum og særligt rene produktions- og forskningsområder i industrien, ofte betegnet som ”kontrollerede områder”. Renrumsprodukter omfatter også beskyttelsesudstyret til renrum og kontrollerede områder – også kendt som renrumsbeklædning.

Specielt renrumsbeklædning - hvad enten det er engangsbeklædning eller tøj til flergangsbrug - har til formål at forhindre, at partikelkoncentrationerne i miljøet bliver negativt påvirket af produktionsmedarbejderne. Renrumsbeklædning omfatter for eksempel specielle renrumshandsker, kitler, overalls, overtrækssko, hårnet, mundbind m.m.

Visse materialer er uigennemtrængelige og har meget lav afgivelse af partikler og foretrækkes derfor til brug i rene rum. Disse materialer kan for eksempel være nitril, nylon og polyester (almindeligt for aftørringsklude og vatpinde) eller Tyvek (almindeligt for beklædning, især engangsbeklædning).

I skemaet kan partikelmængderne aflæses både efter den aktuelle ISO-klassificering, den "gamle" renrumsklassificering og GMP.
Nyhedsbrev Tilmelding