UV-A lamper
Alle ikke-fluorescerende partikler kan visualiseres på alle overflader med det stærke hvide lys fra "PVL-2-br", gerne yderligere med lyslederen i græsningslys.
Speciel UV-A / hvidtlys lampe, som kombinerer styrke og effektivitet.
Med UV-lys kan fluorescerende partikler synliggøres på enhver overflade. Ikke fluorescerende partikler kan detekteres med det kraftige hvide lys.

Ultraviolet lys er velkendt for dets evne til at visualisere spor eller partikler på uønskede steder indenfor mange forskellige markedssegmenter: Skadedyrsbekæmpere, rengøringsteknikere, sundhedsinspektører, laboratoriepersonale, metalindustri, alle udfører inspektioner med hjælp af UV-A lys. Ved anvendelse af det rigtige UV-lys (og i den rigtige frevens) kan en servicetekniker tydeligt visualisere og identificere potentielle problemer. Baseret på dette kan de rigtige opfølgningstrin tages til reducere eller fjerne problemet.
Nyhedsbrev Tilmelding