Velkommen i videnscentret

Som specialister på vores felt, ved vi hos ZENITECH.dk, hvor vigtigt det er at vores produkter udvælges og anvendes korrekt, så de mest effektivt afhjælper et ellers kritisk ESD-problem.
Vi vil endda gå så vidt som til at sige, at viden om ESD betyder lige så meget som produkterne selv, fordi funktionel ESD-sikring i høj grad handler om samspillet mellem adfærd og udstyr.
Fra vores daglige kontakt med såvel små som store virksomheder over hele landet, ved vi også hvor stort et behov der er for rådgivning inden for vores vidensområde.  
Videnscentret her skal tjene som inspiration og som opslagsværk, men vi skal samtidig understrege, at det aldrig vil komme til at erstatte den gode kundekontakt, uanset om det er på mail, telefon eller ved et fysisk møde.  Det ligger dybt i ZENITECH.dk at vi sætter os ind i vores kunders situation, og ser på konkrete problemstillinger sammen med kunderne, for at finde den bedste løsning – hver gang!
Du er derfor altid velkommen til at tage kontakt til os – så hjælper vi dig trygt igennem din ESD-opgave.

Onsite ESD Rådgivning - Kurser og Auditering

Meget af vores rådgivningstid bruges ude hos kunderne. Vi tilrettelægger rådgivning, kurser og audits efter kundernes behov, og altid på et teknisk velfunderet grundlag, og i henhold til gældende standarder.

Kontrolmåling af ESD-beskyttelse

Mange kunder beder os lave de indledende kontrolmålinger af et nyetableret EPA, for derefter selv at overtage de løbende kontroller. Nogle får besøg en gang om året, hvor vi udfører ekstra målinger de f.eks. ikke selv råder over udstyr til – eller for at få en produktionsrundgang hvor vores tekniker i samarbejde med kundens egen ESD-koordinator tager et kritisk blik på virksomhedens EPA, og bliver gensidigt opdateret på nye tiltag og muligheder.

Teknisk rådgivning er ikke blot et skjult salgsmøde

Hos ZENITECH.dk er teknikeren ikke en sælger i forklædning. Teknikerens opgave er at verificere eller finde den rigtige løsning, så ESD-sikringen yder den beskyttelse der forventes. Hvis løsningen yder det den skal, betyder det mindre at den måske er leveret af en anden leverandør. Derfor bliver ZENITECH.dk's tekniske ydelser også ofte benyttet som uvildig tredjepart, ved f.eks. verificering og kontrolmålinger af nyetablerede ESD-gulve.
Nyhedsbrev Tilmelding