ESD-standarder

Ved opbygning af et ESD-kontrolprogram, og implementering af ESD beskyttelse, herunder opbygning af et EPA, bør følgende internationalt anerkendte standarder følges.

Grundstandarden DS/EN 61340-5-1:2016 dækker alle aktiviteter hvor fremstilling, montage og installation af elektronik komponenter eller elektronik halvfabrikata indgår. Standarden beskriver de krav der skal overholdes, for at begrænse elektrostatiske ladninger til 100V HBM (kropsspænding – Human Body Model) 200V CBM( Charged Device Model) og 35V for isolerede ledere.

DS/EN 61340-5-1 henviser til en række andre standarder på de enkelte underområder.

Arbejder man med komponenter der er særligt følsomme, altså kan holde til mindre end ovennævnte spændinger må man ofte skærpe kravene ud over hvad standarderne foreskriver.

DS/EN 61340-5-1:2016 Elektrostatik – Del 5-1: Beskyttelse af elektroniske komponenter mod elektrostatiske fænomener – Generelle krav

IEC TR 61340-5-2:2018 Elektrostatik - Del 5-2: Beskyttelse af elektroniske komponenter mod elektrostatiske fænomener – Brugervejledning

DS/EN 61340-5-3:2015 Elektrostatik - Del 5-3: Beskyttelse af elektronisk udstyr mod elektrostatiske fænomener - Egenskaber og krav til klassificering af emballage beregnet til ESD-følsomme komponenter

DS/EN 61340-4-1:2005 Elektrostatik - Del 4-1: Standard-prøvningsmetoder for specifikke anvendelser - Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

DS/EN IEC 61340-4-3:2018 Elektrostatik – Del 4-3: Standardprøvningsmetoder for særlige anvendelser – Fodtøj

DS/EN IEC 61340-4-5:2018 Elektrostatik – Del 4-5: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser – Metoder til karakterisering af fodtøj og gulvbelægnings elektrostatiske beskyttelse i kombination med en person

DS/EN 61340-4-6:2015 Elektrostatik - Del 4-6: Standardprøvningsmetoder til specifikke anvendelser – Håndledsbånd

DS/EN 61340-4-7:2017 Elektrostatik – Del 4-7: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser – Ionisering

DS/EN 61340-4-8:2015 Elektrostatik - Del 4-8: Standardprøvningsmetoder til specifikke anvendelser - Afskærmning mod elektrostatiske udladninger – Poser

DS/EN 61340-4-9:2016 Elektrostatik – Del 4-9: Standardprøvningsmetoder for særlige anvendelser – Beklædning

DS/EN 61340-2-1:2015 Elektrostatik - Del 2-1: Målemetoder - Materialers og produkters evne til at aflede statisk elektrisk ladning

DS/EN 61340-2-3:2016 Elektrostatik – Del 2-3: Prøvningsmetoder til bestemmelse af faste materialers elektriske modstand og resistivitet til undgåelse af akkumulation af elektrostatisk ladning
Nyhedsbrev Tilmelding