Arbejdspladser og værktøj

Arbejdsborde, hylder og reoler


I praksis alle flader hvor det kan tænkes at ubeskyttede ESD-følsomme komponenter eller samlinger placeres, enten under oplagring, montage eller en anden proces.

Grænseværdi Rgp 1 x109Ω og Rp-p 1 x 109Ω (1GΩ] findes i DS/EN 61340-5-1 Table 3, og målemetode er specificeret i DS/EN 61340-2-3

Der er principielt ingen nedre grænseværdi for arbejdsfladens modstand til jord, men hvis man håndterer komponenter eller samlinger, hvor der er risiko for at disse er eller bliver statisk ladet i processen, tilrådes en minimum Rp-p på 1 x 104Ω (10kΩ)

Kontrol af modstand til jord udføres med en 63mm/2,25Kg probe og højohmmeter. Målespænding 100V, der måles mellem proben og installationsjord (ESD Jord) Proben stilles minimum 50mm fra kant Der laves et repræsentativt antal målinger på hver flade. En bordmåtte hvor der er fare for tilsmudsning med f.eks. flus eller lim, silicone etc, kræver umiddelbart flere målinger end f.eks. en blank stålhylde. Mål altid på minimum 3 steder, der repræsenterer såvel slidt som forholdsvis urørt område

Kontrol af punkt-til-punkt modstand udføres med to 63mm/2,25Kg prober og højohmmeter. Målespænding 100V, der måles mellem proben de to prober, stillet med minimum 250mm centerafstand. Punkt-til-punkt målingerne fortæller en del om selve overfladens beskaffenhed. Er det f.eks. en tolags bordmåtte, må modstanden forventes at være ca. den dobbelte i forhold til modstanden til jord(jordingspunkt) idet størstedelen af modstanden på en sådan måtte findes fra overfladen og lodret ned gennem toplaget.

Det giver rigtig god mening at måle på flader uden forudgående ekstra rengøring, så man får målinger der svarer til reelt brug, dog skal man være opmærksom på at holde måleproberne rene, så man ikke påvirker efterfølgende resultater.

Værktøj


Større værktøjer, montagefixturer og lignende kan kontrolmåles med 63mm/2,25Kg  probe eller ledningsforbindelse alt efter beskaffenhed. Det væsentlige er at de ved brug har forbindelse til jord, enten ved separat ledningsforbindelse til et veldefineret jordingspunkt, eller ved god elektrisk kontakt til en bordmåtte.  Krav er som til selve arbejdsfladen.

Mindre værktøjer kan være svære at lave modstandsmålinger på, enten fordi fladearealerne er små eller bare i uegnet facon. På værktøj med metallisk spids, f.eks. en skruetrækker kan måling foretages imellem et håndledsbånd båret af operatøren, og en metalpladeprobe, eller blot en målelednings spids, der er isoleret fra omgivelserne.  Værktøjet holdes som når det er i brug, og selve spidsen holdes mod proben. På denne måde måles den modstand spidsen har til jord når værktøjet er i brug.
Er ovenstående måling heller ikke mulig, f.eks. fordi værktøjet ikke har metalliske komponenter kan en ”charge decay” måling udføres:

Her måles tiden det tager at fjerne en kendt ladning fra en forud opladet kondensator bestående af to indbyrdes isolerede metalplader – kapacitet 20 ±2 pF. Målingen sker fra selve måleinstrumentets side oftest kontaktløst, så det eneste der kommer i kontakt med den opladede metalplade er det stykke værktøj man skal have kontrolleret.

Til målingerne anvendes f.eks. et af måleinstrumenterne EFM51-CPS eller CPM 74 - denne vejledning tager udgangspunkt i førstnævnte.

Kondensatorpladerne monteres på toppen af instrumentet, og instrumentet monteres i den tilhørende holder.

Instrumentet indstilles til CPS-mode

Operatøren har jordforbindelse gennem håndledsbånd forbundet til EFM51 holderen.

Pladen oplades med den tilhørende generator til > +1000V

Operatøren tager værktøjet i hånden og fører dette hen til den opladede plade. Når der opnås kontakt vil pladen blive afladet, såfremt værktøjet har ledeevne.  I første omgang vil der de evt. blot ske en ladningsfordeling, men spændingen skal ret hurtigt falde til under 100V.  Der måles tid fra ladning passerer 1000V til den rammer 100V, og denne tid er den
målte decay time.  Der er ikke en fuldstændig formel grænseværdi da denne måling ikke er omfattet af DS/EN 612340-5-1, men er decay-time > 2 sek. Er værktøjet ikke umiddelbart egnet til brug i EPA.

Målingen gentages med modsat polaritet.

Denne målemetode kan også anvendes til kontrol af handsker eller fingertutter – eller handsker i kombination med værktøj.
Nyhedsbrev Tilmelding