Personjording

Personjording

Personjording er en hel central del af ethvert EPA, men samtidig også et af de steder hvor der er størst risiko for at der opstår fejl. 

Som udgangspunkt skal personligt udstyr, bestående af håndledsbånd og/eller sko testes dagligt inden adgang til EPA. Alt efter forholdene på den enkelte virksomhed kan det være nødvendigt at teste oftere, hvis der f.eks. bæres ESD sko i andre områder end EPA, og der ad denne vej er risiko for at skoenes såler bliver udsat for tilsmudsning, som kan gøre at de ikke fungerer efter hensigten.
Den daglige kontrol af personjording udføres nemmest på en teststation indrettet til formålet, hvor der efter test gives et entydigt signal om, om medarbejderen må fortsætte ind i EPA, eller der skal foretages f.eks. rengøring af sko først.

Kravene til personjording fremgår af DS/EN 61340-5-1, Table 2. Målemetoder er beskrevet DS/EN 61340-4-3 (Sko)  og DS/EN 61340-4-6 (Håndledsbånd)

Ved den daglige test af håndledsbånd og ledning er den øvre grænseværdi R < 3,5 x 107Ω (35MΩ) – denne værdi gælder både hvis håndledsbåndet bæres alene, og er forbundet med en ledning til
jordingspunktet, og hvis håndledsbåndet er forbundet med f.eks. en kittel eller lignende.

Den nedre grænseværdi for håndledsbånd, inkl. den tilhørende ledning, er R > 7,5 x 105Ω (750KΩ) denne værdi er egentlig ikke relateret til ESD, men kommer udelukkende pga. personsikkerhed.  Rent praktisk overholdes denne minimumsværdi ved at placere en seriemodstand på 1MΩ i ledningens tilslutningsknap. Mange ledninger har modstand i begge ender – så modstanden for ledningen alene udgør 2MΩ. Ved arbejde med spændinger højere end almindeligt lysnet (250V i forhold til jord) kan kræves forhøjet modstand.

Grænseværdien for kombinationen af person og sko er ikke endeligt fastsat i standarden, da denne skal bestemmes ud fra de lokale forhold, dog er øvre grænseværdi i forbindelse med test Rgp < 1,0 x 108Ω (100MΩ) – se mere om fastsættelsen af lokal grænseværdi i afsnittet om gulvbelægning.

De fleste nyere teststationer har forskellige indstillingsmuligheder for grænseværdi på sko-målingen, så der kan tilpasses lokale behov.
I forbindelse med fejlfinding og mere målrettet kontrolmåling kan måling af såvel håndledsbånd som sko udføres med højohmmeter og henholdsvis en håndprobe og en metalpladeprobe. Målespænding er 100V

Ved kontrolmåling af håndledsbånd måles imellem håndproben der holdes i hånden og ledningen til håndledsbåndet der er placeret om håndleddet. 

Ved måling af fodtøj måles mellem håndprobe og metalpladeprobe, med personen stående på metalpladeproben. Hver sko skal kontrolmåles for sig, og individuelt overholde grænseværdien.


Ved kontrol af tilslutningspunkter for håndledsbånd, er grænseværdien fastsat i DS/EN 61340-5-1 Table 3. og er Rg 5 x 106Ω (5MΩ) målt mellem det enkelte jordingspunkt og installationsjord. Det er
ikke længere god praksis at anvende knapper monteret på bordmåtter som tilslutning for håndledsbåndet hvis der er tale om en permanent installation, idet den samlede modstand gennem måtte og tilslutningsledninger dermed kan blive for høj!
Nyhedsbrev Tilmelding