ESD-kurser

ESD-sikring er langt fra blot et spørgsmål om det rette udstyr.

Undervisning og praktisk træning af de personer der færdes i virksomhedens EPA område er faktisk endnu vigtigere end udstyret - for selv det bedste udstyr er intet bevendt hvis ikke det bruges - eller hvis det bruges forkert.

Undervisning og jævnlig træning af personale bør derfor være en fast del af ethvert ESD-kontrolprogram, og er derfor også påkrævet hvis man vil overholde DS/EN 61340-5-1.  

ZENITECH ESD kursus i korrekt brug af ESD-sikring
- primært rettet mod personer der dagligt eller periodisk færdes i EPA.

De fleste ESD kurser afholdes ude hos vores kunder, og er tilpasset den enkelte virksomheds behov, idet vores erfaring er at dette giver det højeste udbytte for deltagerne.

Et ESD kursus vil typisk indeholde følgende.

Introduktion til statisk elektricitet
Den grundlæggende fysik bag ESD
ESD skader
Behovet for beskyttelse mod ESD - herunder standardkrav
Gennemgang af de forskellige metoder til ESD beskyttelse
Hands-on øvelse i potentialudligning, hvor der måles undervejs.
Korrekt håndtering af ESD-følsomme komponenter og samlinger
Personers adfærd i EPA
Materialer til beskyttelse og emballering af ESDS
Kontrol af udstyr og emballage
Rengøring og vedligehold

Indholdet tilpasses den enkelte modtagergruppe, og der bruges i videst mulig omfang eksempler fra virksomheden undervejs - idet erfaring viser at dette giver meget større forståelse.  Et kursus tager typisk 2-3 timer, alt efter modtagergruppe og specifikt indhold.

Typisk kombinerer vi kurser for medarbejdere, med en mere dybtgående gennemgang af virksomhedens ESD sikring i samarbejde med virksomhedens ESD-ansvarlige. Det gør at der efterfølgende er fokus på ESD hos den enkelte medarbejder - og at den ESD beskyttelse der er implementeret også opnår den tiltænkte effekt.


ZENITECH kursus i etablering og vedligehold af ESD-sikring
- primært rettet mod ESD-koordinatoren og lignende nøglepersoner.

Kurset giver deltagerne den nødvendige viden til at kunne etablere og vedligeholde korrekt og funktionel ESD-beskyttelse, samt udvælge den bedste løsning til den enkelte situation.  Kurset tager udgangspunkt i de krav der stilles i DS/EN 61340-5-1, og giver praktisk vejledning i at omsætte standardens krav til virkelighed i den enkelte virksomhed.  Kurset afholdes typisk på virksomheden, idet der så arbejdes konkret med de udfordringer der er her. Kurset afholdes ofte sammen med hel eller delvis auditering af virksomhedens eksisterende EPA, eller ved nyetablering af EPA.

ZENITECH kan også tilbyde at etablere og vedligeholde et komplet ESD kontrolprogram, indeholdende løbende auditering og undervisning. Dette sker i samarbejde med nøglepersoner udpeget af virksomheden, og sikrer at virksomhedens ESD-beskyttelse altid er optimal, og overholder relevante standarder.

Udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet af vores specialist, for en nærmere dialog om hvordan vi tilrettelægger den bedst mulige ESD uddannelse for netop jer.