Ny ESD-standard!

24. januar 2017
Ny ESD-standard!
I november sidste år udkom den helt grundlæggende ESD-standard i ny revision, så den nu hedder DS/EN 61340-5-1:2016, og den tidligere standard fra 2007 udgår.

Hvad er så nyt tænker du?
Jo, der er sket en del justeringer.  Nogle steder er der strammet op, så kravene er blevet flere og mere specifikke, andre steder er der løsnet lidt, så der er blevet større frihed til selv at definere egne grænseværdier, men dog med krav om at ESD sikringen stadig skal være virksom.

Egentlig synes vi i ZENITECH at der er taget et væsentligt skridt hen imod det vi også gerne vil promovere i vores virke, uanset om det er i rådgivning eller salg, nemlig at det skal give mening.

De væsentligste ændringer
Der stilles højere krav til at de produkter der anvendes til ESD-beskyttelse rent faktisk virker, og der kræves konkret dokumentation herfor allerede på anskaffelsestidspunktet. Det giver mening, fordi et produkt, der ikke lever op til det det lover, blot er falsk tryghed.  Vi har altid gjort meget ud af at udvælge produkter som vi ikke blot har tillid til, men rent faktisk også kan dokumentere er egnet til opgaven, og det fortsætter vi med!

Der er ikke længere krav om at personjording skal holdes under 35MOhm. Med ændringen får ESD-koordinatoren til opgave at fastsætte grænseværdien for personjording, så den matcher virksomhedens behov. Der stilles til gengæld krav om, at man måler kropsspænding på den enkelte medarbejder, både som kvalifikationstest, og i den periodiske kontrol.  Det giver mening, fordi det jo netop er spænding det i sidste ende handler om.

Grænseværdien for elektrostatiske felter er blevet skærpet, og kravene til håndtering af ESDS i nærheden heraf er blevet mere specifikke.  Det giver mening fordi det har været et område der tidligere var meget løst beskrevet, og fordi det er et af de områder hvor vi ofte ser, at det går galt.

Næste skridt
Jeres  eksisterende ESD-kontrolprogram skal gennemgås, og der skal laves lidt justeringer og tilføjelser.

Vi tilbyder naturligvis rådgivning og praktisk hjælp til at få de nye krav implementeret i jeres virksomhed, kontakt os allerede i dag på telefon eller mail, og få en dialog om hvordan.
Nyhedsbrev Tilmelding