Viden gør forskellen!

14. maj 2021
Viden gør forskellen!
Hos ZENITECH har teknisk rådgivning altid været et vigtigt element i kontakten med vores kunder. Vi prioriterer Ikke bare produktviden, men også viden om anvendelse og adfærd.

Det er ikke uden grund, der er kommet større fokus på ESD-sikring de senere år og langt de fleste virksomheder, der producerer eller håndterer følsom elektronik, er opmærksomme på dette, men ofte er det svært at være specialist på alle områder og løsning af komplekse ESD-tekniske problemstillinger kan ofte ligge udenfor det man i virksomhederne selv formår.

Det mærker vi tydeligt hos ZENITECH, hvor vi i stigende omfang får spørgsmål om ESD-tekniske udfordringer fra kunderne. Ofte er der behov for on-site rådgivning, men tit er det også ret enkle svar, der kan hjælpe kunderne videre i deres egen løsning af et problem.

Vi har erfaring for, at vores hjemmeside bliver brugt flittigt til at hente oplysninger og specifikationer på produkter, så det har været en naturlig udvidelse af hjemmesiden at tilføje et helt ”Videnscenter” hvor kunder og andre interesserede kan finde vigtig viden om ESD.

For den uøvede kan det svære svært at tolke og uddrage det væsentlige fra en standard. Vi arbejder i dette felt hver eneste dag, og har derved haft lejlighed til en grundig granskning af de internationale ESD-standarder, som er udgangspunktet for al vores ESD-rådgivning.

Videnscenteret kan naturligvis ikke give fuldkomne svar på alt – det vil ganske enkelt ikke være muligt at forklare eller beskrive et hvert tænkeligt scenarie, men vi har tilstræbt at gøre tingene overskuelige ved at inddele emnerne i tre sektioner:
1. Den teoretiske del, som omhandler de aktuelle normer indenfor ESD-sikring
2. Den praktiske del, som omhandler målemetoder og grænseværdier i praksis
3. Tekniske artikler, som omhandler specifikke problemstillinger

Derudover er der et afsnit om tekniske ydelser og et afsnit om kalibrering af måleinstrumenter.

Vores mål er, at videnscentret kan tjene som inspiration og opslagsværk – og er det ikke tilstrækkeligt, står vi fortsat til rådighed med telefonisk og on-site rådgivning.

Kontakt ESD-specialist Claus Hillker på tlf. 3068 7003 eller email: ch@zenitech.dk
Nyhedsbrev Tilmelding