Mundbind, hårnet m.m.
Mundbind fås i flere udgaver, klassificerede til anvendelse i renrum, sterile, usterile og til mere traditionel anvendelse. Fælles for dem alle er, at de yder både brugeren og det der arbejdes med beskyttelse. Hårnet og skægbind sikrer at medarbejdere ikke kontaminerer omgivelser eller produkter ved tab af hår eller skæg under arbejdet.